“Ontdek hoe jij mensen diepgaand kunt helpen veranderen en ontwikkelen & hoe jij zelf kunt groeien als mens, leider én coach.”

Praktische eCursus voor meer diepgang, variatie én flow in jouw coaching.

vink-30pxMeer diepgang

vink-30pxMeer contact

vink-30pxMeer inlevingsvermogen

vink-30pxMeer flexibiliteit

vink-30pxMeer structuur

vink-30pxMeer afwisseling

vink-30pxMeer congruentie

vink-30pxMeer doelgerichtheid

vink-30pxInzicht, kennis én vaardigheid

vink-30pxMeer flow

vink-30pxMeer duurzame verandering

vink-30pxMeer zelfvertrouwen

Wil jij als coach écht blijvend verschil maken?

Of herken jij je soms in een van de volgende situaties?
vink-30px

Je voelt het wel als je niet helemaal de kern raakt van waar het nu echt om draait, maar worstelt soms met hoe je er het snelste komt;

vink-30px

Je wil een nieuwe impuls geven aan de coaching van jouw coachee, maar je hebt even geen ideëen voor interventies of werkvormen die gaan werken;

vink-30px

Jouw eigen vraagstukken en thema’s worden in de coaching aangeraakt en je hebt moeite de afstand en objectiviteit te behouden die je wenst;

vink-30px

Je wil wel een aantal goede vragen en interventies paraat hebben om echt een stap verder te komen, maar ze schieten je niet te binnen op de momenten die ertoe doen;

vink-30px

De coaching neemt allerlei wendingen en je vindt het lastig om opnieuw de nodige structuur aan te brengen in het leren;

vink-30px

Je meeste gesprekken lopen prima, maar je blijft toch het gevoel houden dat je nog meer verschil kunt maken.

En wil jij óók nog mooiere resultaten in jouw coachingsgesprekken?

Wil jij werkelijk bijdragen aan de duurzame ontwikkeling en persoonlijke transformatie van jouw coachees, cliënten, medewerkers of studenten?

Wil jij sneller tot de kern kunnen komen én flexibeler en creatiever zijn in de interventies en werkvormen je inzet?

En wil je zelf hebben doorleefd wat je een ander in jouw coaching aanreikt?

Lees dan verder!

Zo niet, klik dan gerust weg.

Coachen is een steeds vaker ingezette manier om iemand persoonlijk en professioneel te helpen ontwikkelen.

Om doorbraken te realiseren in persoonlijke vraagstukken. Bewust te worden van de effecten van het eigen denken en handelen op anderen.

Om belemmerend denken te doorbreken.

Zelfkennis en zelfvertrouwen te vergroten. Om bepaalde vaardigheden aan te scherpen.

Of om te klankborden.

Coachen is een vaardigheid die je als professionele coach, maar ook als trainer, docent, leidinggevende, adviseur en projectmanager steeds vaker wordt geacht in jouw repertoire te hebben.

Een manier van iemand begeleiden in het bereiken van doelstellingen die erop is gericht om de coachee zelf zijn of haar eigen antwoorden te vinden.

Helpen zonder het over te nemen.

Helpen ‘met je handen op de rug’.

Geen gemakkelijke vaardigheid. Integendeel: coachen omvat een complexe skills set waarin je jarenlang kunt verdiepen en verbreden, en waarin je op vele expertniveaus kunt groeien.

En je altijd verder in kunt aanscherpen, ongeacht je ervaring, opleiding of achtergrond.

Hoe zou het zijn om moeiteloos meer diepgang en verbinding te creëren in jouw coachingsgesprekken?

Stel je eens voor hoe het zou zijn als jij wezenlijk, diepgaand bij kunt dragen aan de transformatie van anderen.

Waaraan zou jij merken dat je effectiever coacht?

Waartoe ben jij dan in staat?

En wat wordt dan mogelijk in je leven? En in de levens van jouw coachees?

Wat gaat het jou en hen opleveren als jij effectiever leert coachen?

Je merkt wel, als je nu echt even stil staat bij jouw antwoorden op deze vragen, dat dit je actief aan het denken en aan het werken zet.

Dat dergelijke vragen je uitdagen om nieuwe perspectieven te verkennen, andere invalshoeken te kiezen en verschillende oplossingsmogelijkheden te overwegen.

Het is deze manier van leren die centraal staat in effectieve coaching.

En het is ook deze manier van leren en ontwikkelen die het uitgangspunt vormt in deze eCursus. Omdat je in deze eCursus niet schuin er doorheen leest, maar intensief en actief aan de slag gaat. Gecoacht wordt.

Op de thema’s en vraagstukken die je zelf inbrengt. Waarin je stappen zet. Jouw eigen weg vindt. En groeit: als mens, als coach.

Een leerproces waarin je steeds eerst zelf doorleeft, wat je later toepast in de coaching van anderen.

Waarom lukt het nog niet de coach te zijn die je wenst?

Als jij in jouw coaching nog niet helemaal de coach bent die je graag wil zijn, kan dit te maken hebben met verschillende factoren:

vink-30px

Je mist nog kennis en vaardigheid en hebt wellicht van huis uit ook niet die excellente communicatieve vaardigheden meegekregen waar de effectieve coach niet zonder kan;

vink-30px

Je hebt nog niet de vlieguren kunnen maken of de (levens)ervaring kunnen opdoen die je als coach het nodige ‘gewicht’ geven;

vink-30px

Het ontbreekt je nog aan een breder kader van coachen en aan een framework om je technieken en interventies in te zetten;

vink-30px

Je mist het vertrouwen in jezelf of wordt gehinderd door belemmerende gedachten over jezelf: je gelooft nog niet altijd volledig in jezelf;

vink-30px

Of je bent in jouw coaching meer op zijnsniveau nog zoekende naar jouw eigen identiteit.

En waarschijnlijk is het voor jou een eigen unieke combinatie van deze factoren.

 

Hoe word jij nu een nog effectievere coach?

Je bent wellicht net als ik wel eens iemand tegengekomen die ogenschijnlijk moeiteloos in staat is anderen te helpen transformeren; in staat is anderen succesvol te begeleiden in het zetten van indrukwekkende ontwikkelstappen.

Iemand die razendsnel tot de kern weet te komen, op de juiste knoppen weet te drukken, precies die vragen stelt, die interventies doet, en die werkvormen inzet die wérkelijk het verschil maken.

Wat is (behalve wellicht een voorsprong in vlieguren, leeftijd of levenservaring) nog het verschil tussen jou en die persoon?

Die effectieve coach kent en gebruikt de bewezen effectieve (vraag)technieken, werkvormen en interventies die de ander in hun kracht zetten en eigenaarschap, initiatief en een gevoel van eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid aanboren bij de coachee.

Die persoon heeft een heldere structuur in het achterhoofd en altijd wel een paar alternatieve handelingswijzen achter de hand.

Om steeds doelgericht te kunnen blijven werken.

En – en dit is cruciaal – heeft zelf doorleefd wat hij of zij inzet als coach!

Over de eCursus Effectief Coachen

Deze eCursus geeft jou inzicht in jezelf, verschaft jou de essentiële kennis en technieken van effectief coachen én zet je actief aan het werk om je vaardigheden te ontwikkelen en nieuwe technieken te leren beheersen.

In de eCursus coach ik jou – of beter: coach jij jezelf – om een betere coach te worden.

Door actief en intensief aan de slag te gaan met de vragen, interventies, werkvormen en oefeningen van de eCursus ga jij een indringend leerproces aan, waarin je tot diepere, ‘derde orde’ antwoorden gaat komen, en tot dito veranderingen.

Met de schat aan vragen, tips, werkvormen, tests en oefeningen en een heldere structuur voor je coachingsgesprekken ontwikkel jij je in deze eCursus: iedere week, stap voor stap, waar en wanneer jij wil.

En zet jij belangrijke stappen op die persoonlijke thema’s waar jij verandering wenst.

Deze eCursus geeft je de gelegenheid om werkelijk te doorleven wat je later als coach in jouw coaching kunt inzetten.

Je wordt zichtbaar, voelbaar, merkbaar beter in het voeren van effectieve coachingsgesprekken. Zodat jij vaker die coach kunt zijn die je wil zijn.

In 10 wekelijkse coachingsmodules leer je stap voor stap effectiever coachen. Zonder dat je er ook maar een stap de deur voor uit hoeft.

Over het WAAROM van deze eCursus
Arjan LautenbachAl jaren houd ik mij bezig met coaching en het bijzondere leerproces dat in persoonlijke begeleiding plaatsvindt. Als coach en gecoachte, als trainer en trainingsdeelnemer, als intervisiebegeleider en-deelnemer: coaching is een vorm van het helpen ontwikkelen van mensen die mij gevoelsmatig goed past.

Ik heb bijzondere groeimomenten en doorbraken mogen meemaken van mijzelf én van mijn cliënten door coaching. En heb regelmatig mogen zien en meemaken hoe mensen kunnen transformeren in een aantal sessies, en werkelijk de veranderingen konden realiseren die ze wensten, en meer. Juist ook omdat ze zich door een coach lieten begeleiden.

Daar waar ik zelf als coach mijn bijdrage heb mogen leveren, een poosje mee heb mogen wandelen op het pad van verandering, heeft het mij altijd heel veel voldoening gegeven. Een gevoel van voldoening dat ik graag met je deel.

Ik heb er nu eenmaal een groot plezier in om op leuke, verrassende, nieuwe manieren jou te helpen om mensen succesvol te begeleiden in de veranderingen die zij voor ogen hebben. En vind het mooi als jij concreet kunt toepassen in jouw coachings- en ontwikkelgesprekken, wat ik zelf heb opgepikt en op mijn beurt heb doorgegeven.

Het ergerde me al wat langer dat er op dit gebied in het Nederlands maar weinig te vinden is waarmee je zelfstandig, thuis of waar dan ook op een actieve manier aan de slag kunt, anders dan het zoveelste boek. Als je bijvoorbeeld zoekt op ‘coachen’ of ‘coaching’ (misschien had je dat gedaan voordat je hier terecht kwam) vind je wel allerlei trainingsbureau’s met hun trainingen, wat artikelen op websites en verwijzingen naar boeken. Maar eigenlijk veel te weinig waarmee je zelf direct aan de slag kunt. Waarbij je actief aan het werk wordt gezet om jezelf als coach te ontwikkelen. En echt te schaven aan je kennis en skills, zonder dat je direct voor een prijzige training hoeft in te schrijven.

Precies om deze redenen heb ik deze eCursus ontwikkeld. Om ook jou te kunnen helpen de coach te worden die je wil zijn.

Veel energie heb ik gestoken in het ontwikkelen van een oplossing die jou gaat helpen om effectiever te leren coachen. Gewoon thuis of waar en wanneer je maar wil. In jouw eigen tempo, en met de diepgang en intensiteit die jij zelf wenst en kiest. Een oplossing die je later, op nieuwe persoonlijke thema’s en vraagstukken, wéér kunt toepassen en daarbij weer tot nieuwe inzichten kunt komen. Op een nieuw en ander (expertise)niveau.

‘Wat gaat de eCursus mij eigenlijk opleveren?’

vink-30px

De eCursus zet je krachtig aan het denken én actief aan het werk. Je vergroot op die manier jouw kennis en interventierepertoire én je werkt actief aan de ontwikkeling van jouw vaardigheden.

vink-30px

Je wordt op allerlei manieren gevraagd om meer in de diepte over jezelf na te denken. Hierdoor vergroot je jouw eigen zelfkennis, zelfinzicht en reflectievermogen.

vink-30px

Je krijgt een schat aan vragen, tools, interventies, technieken, werkvormen en oefeningen aangereikt om naar eigen inzicht te kunnen toepassen in jouw coaching.

vink-30px

Meer congruentie! In de eCursus ontdek jij aan den lijve de effecten van de vragen, technieken en werkvormen waar je mee werkt. Het eerst zelf werkelijk doorleven maakt dat je later in jouw coaching zelf alles congruent, geloofwaardig en kloppend kunt inzetten.

vink-30px

Doordat je een veelheid aan vragen, werkvormen en technieken ontdekt, word je wendbaarder en flexibeler en daardoor effectiever. Je weet wanneer wat nodig is, en kunt moeiteloos schakelen tussen de ene en de andere interventie.

vink-30px

Meer diepgang! Je gaat de vragen leren formuleren waarmee je sneller tot de kern komt en op een dieper niveau van leren en ontwikkelen kunt werken.

vink-30px

Je ontdekt de structuur en technieken die je helpen doelgerichter te werken, zodat je sneller de resultaten helpt bewerkstelligen die jouw coachee wenst.

vink-30px

Je ontdekt hoe mensen doelen kunnen stellen, op zo’n manier dat de kans van slagen vele malen groter is.

vink-30px

Je leert hoe jij contact en verbinding met jouw coachee kunt verdiepen en leert beter af te stemmen op onderliggende waarden, kwaliteiten en energiebronnen én -lekken van jouw gesprekspartner.

vink-30px

Je ontdekt hoe jij meer variatie en afwisseling kunt brengen in jouw coaching en hoe je meer creativiteit kunt benutten, van jezelf én van de ander.

vink-30px

Je gaat ontdekken hoe jij meer kunt gaan vertrouwen op jezelf en op de onbegrensde mogelijkheden die jij al in je draagt.

 

‘Wat krijg ik en wat leert dat me precies?’

Na inschrijving ontvang je 10 weken lang een nieuwe coachingsmodule via email. Hiermee kun je direct aan de slag op jouw computer, laptop, tablet of smartphone, waar en wanneer je maar wil. Alles wat je nodig hebt is tijd, een beetje privacy en eventueel af en toe een pen en papier.

In de eCursus Effectief Coachen vind je, onder andere:

vink-30px

Meer dan 250 (!) nuttige, inzichtverhogende, onalledaagse, creatieve en indringende voorbeelden van effectieve coachingsvragen. Door ze zelf te beantwoorden en te doorleven zet je stappen in jouw eigen ontwikkeling én integreer je de vragen in jouw repertoire.

vink-30px

Een overkoepelend model voor leren en ontwikkelen in de verschillende fasen van een coachingstraject dat je de kapstok en de structuur gaat bieden die je nodig hebt.

vink-30px

Twee tests om zicht te krijgen en uitgebreid te reflecteren op jouw eigen stijlvoorkeuren, kwaliteiten en ontwikkelpunten.

vink-30px

Negentien indringende, uitvoerige processen en werkvormen om zelf te doen en te doorleven, alvorens ze te kunnen inzetten in jouw coachingstrajecten.

vink-30px

Meer dan twintig suggesties voor oefeningen en werkvormen in het werken met jouw coachee, die je ook zelf kunt doorleven voor maximaal leerrendement.

vink-30px

Meer dan twintig leessuggesties en boekentips voor je verdere ontwikkeling als coach.

vink-30px

Eén rode draadopdracht die het grootste verschil gaat maken in hoe jij in het leven leert en coacht.

Naast de wekelijkse leermodules ontvang je tussendoor per email van mij een vriendelijk ‘zetje in de rug’: een korte herinnering die je helpt om te doen wat je je had voorgenomen.

Omdat ik snap hoe gemakkelijk het is om in de hectiek van alledag met je aandacht ergens anders te zijn. En ben ik af en toe jouw eigen stok achter de deur.

Een boek herinnert je er niet aan om verder te lezen: deze eCursus wel!

Verder ontvang je tussendoor regelmatig een vraag of extra opdracht die je weer even over jouw leerproces aan het denken zet. Of een relevant artikel of een korte film met een vraag.

Dit alles om het leren levend te houden, en er werkelijk voor te zorgen dat je een periode intensief bezig bent jezelf te ontwikkelen.

‘Fun makes it run’

Niet één leermodule is hetzelfde! De ene keer vul je een test in om inzicht te krijgen in jezelf en krijg je ontwikkeladviezen, een andere keer pas je een aantal concrete technieken toe en vraag je feedback.

Weer een andere keer voer je een oefening uit met vrienden of kennissen om jouw vaardigheid te vergroten.

Lezen over en oefenen met krachtige technieken, vragen beantwoorden, een filmpje kijken, een zelfanalyse, gedachtenexperiment of opdracht doen: steeds is er de afwisseling die het leren leuk én moeiteloos maakt. 

En dat is precies de bedoeling!

‘Fun makes it run’.

Na je inschrijving en betaling (veilig en vertrouwd via je eigen bank) kun je direct aan de slag met de leermodule van week 1.

Je bent nog maar een paar klikken verwijderd van meer diepgang en duurzame verandering in jouw coachingsgesprekken.

Veel gestelde vragen over de eCursus

Is de eCursus Effectief Coachen geschikt voor iedereen?
De eCursus is geschikt voor iedereen die een betere coach wil worden, en die stappen wil zetten op persoonlijke thema’s en daardoor als mens én als coach wil groeien. Leeftijd, ervaring en achtergrond zijn niet van belang; op ieder ervarings- en expertiseniveau kun je instappen en jezelf verder ontwikkelen en je kennis en vaardigheden aanscherpen.
Wat zijn de voordelen van een eCursus?
Alle coachingsmodules van de eCursus ontvang je per email. Dit betekent dat jij aan jezelf kunt werken waar en wanneer jij maar wil. Of je nu op je computer, laptop, tablet of zelfs op je smartphone werkt, jij bepaalt hoe je ermee aan de slag gaat. En door ons word je herinnerd aan je leerproces, wekelijks bij de nieuwe leermodule, en af en toe tussendoor, als duwtje in de rug.
Kan ik veilig betalen?
Betalen gaat heel vertrouwd en veilig via jouw eigen bank. Je kunt betalen via iDeal, via Mistercash en via PayPal.
betalingsmogelijkheden-300x58-1
Hoe gaan jullie om met mijn persoonlijke gegevens?
Je naam en emailadres worden nooit aan derden verstrekt, daar kun je van op aan. Je persoonsgegevens zijn dus volledig veilig als je de eCursus Effectief Coachen bestelt.

Ontvang vandaag de volgende bonussen

vink-30px

BONUS 1: je ontvangt een voucher voor een korting van 80% op de unieke kaartenset ‘Inspiratie voor Coachen’ (t.w.v. € 19,95).

Deze coachingskaarten vormen een speelse reminder in jouw leerproces.

Een unieke manier om vele inzichtverhogende coachingsvragen moeiteloos in te trainen.

Uitstekend te gebruiken als extra interventietool in jouw coachingsgesprekken!

vink-30px

BONUS 2: email-coaching (t.w.v. €29,-). Gedurende de eCursus kun je mij een email sturen met een concrete vraag die te maken heeft met een thema waar jij mee worstelt. En waarin je wel een advies, tip of inzichtverhogende vraag kunt gebruiken om verder te komen. Op die mail krijg je een uitvoerig antwoord, met een aantal concrete tips.

Persoonlijke garantie

Ik sta volledig achter mijn product. En bied je daarom deze garantie:

Mocht je om welke reden dan ook niet volledig tevreden zijn met je aankoop, dan krijg je binnen 30 dagen – zonder opgave van reden – je volledige aankoopbedrag van me terug! Je loopt dus geen enkel risico.

Tijdelijke aanbieding

De totale waarde van de eCursus Effectief Coachen is € 299,-

Bestel vandaag en betaal slechts € 59,- en ontvang de unieke bonussen er GRATIS bij!

Dit is slechts € 0,84 per dag!

Ja, ik wil direct aan de slag met de eCursus Effectief Coachen en serieus gaan werken aan het vergroten van mijn impact en invloed in gesprekken.

Ik maak gebruik van de gratis bonussen en krijg direct toegang tot effectieve coachingstools en -technieken van de eCursus.

betalingsmogelijkheden
Dit is een mooie kans om nog meer diepgang en afwisseling toe te voegen aan jouw coaching. Laat jezelf coachen om een betere coach te worden met deze eCursus, om te groeien als coach én als mens: investeer in jezelf!
P.S. Alle tools, werkvormen en technieken die jou helpen een betere coach te zijn: nu voor sléchts € 59,-. Waar wacht je nog op?

P.P.S. Onthoud dat je niets te verliezen hebt. Als je binnen 30 dagen voelt dat de eCursus niet voor jou is, kun je eenvoudig je geld terug krijgen, dus ben jij het niet waard om het tenminste te proberen? Of jouw coachees?

Pin It on Pinterest

Share This