Conflicten op het werk? Onderhuidse spanningen, meningsverschillen, tegenstrijdige visies en belangen? Dagelijkse kost voor de manager. Middelen zijn schaars, doelen lijken dikwijls tegengesteld en gevoelens worden wel eens gekrenkt. Het is de realiteit van de werkvloer.

Medewerkers worden steeds mondiger, uiten hun onvrede en irritaties en komen op voor wat ze belangrijk vinden. Botsende belangen kunnen leiden tot hoog oplopende conflicten. Ogenschijnlijke trivialiteiten kunnen ontaarden in onderlinge haat en nijd en kunnen uiteindelijk tot onwerkbare relaties leiden. En de manager zit er middenin. De sfeer verziekt, de samenwerking vergooid; productiviteit daalt tot een dieptepunt. Een doemscenario.

Toch hoeft het natuurlijk niet zo te verlopen. Conflicten kunnen binnen teams zelfs productieve samenwerkingsrelaties bevorderen. Echter, dat vraagt wel van de manager een effectieve conflictbenadering, en de nodige flexibiliteit. Hoe managet u de conflicten tussen uw medewerkers?

Doe de test!!

Print ‘m en vul ‘m inPrint Friendly and PDF

Test

Hieronder worden 12 paren van beweringen weergegeven. Ieder paar heeft betrekking op uw inmenging in conflicten tussen uw medewerkers. Omcirkel van ieder paar welke bewering het meest op u van toepassing is (A of B). Ook als beide beweringen niet typerend zijn voor u, of beide juist wel: kies de bewering die gevoelsmatig het meest bij u aansluit.

 

1 A Ik tracht mijn oplossing door te drukken.
B Ik probeer de boel te sussen om de relatie goed te houden.

 

2 A Ik probeer ervoor te zorgen dat men elkaars gevoelens niet kwetst.
B Ik tracht partijen verder te laten kijken en op zoek gaan naar de onderliggende conflictoorzaken.

 

3 A Ik leg mijn beslissing op, om het conflict te beëindigen.
B Ik probeer datgene te doen wat noodzakelijk is om spanningen te vermijden.

 

4 A Ik vind de geschillen niet altijd de moeite waard om je druk over te maken.
B Ik tracht alle belangen en geschilpunten boven tafel te krijgen.

 

5 A Ik probeer de conflictkwestie te structureren en draag procedures aan waarlangs de partijen tot een vergelijk kunnen komen.
B Ik hak knopen door als mijn medewerkers er onderling niet uitkomen.

 

6 A Ik bespreek in een open sfeer de onderlinge omgang en eventuele irritaties.
B Ik laat mijn medewerkers zelf hun geschillen oplossen.

 

7 A Ik probeer verschillende alternatieven en oplossingen door te nemen.
B Ik tracht begrip te vragen voor elkaars gevoelens.

 

8 A Ik vermijd het innemen van een standpunt, als die tot een controverse kan leiden.
B Ik probeer de anderen te overtuigen van de voordelen van mijn oplossing.

 

9 A Ik stel de kwestie uit tot ik enige tijd heb gehad om erover na te denken.
B Ik doe suggesties of stel ik werkwijzen voor over hoe partijen tot een oplossing kunnen komen.

 

10 A Ik ben vastberaden datgene te doen dat in het belang van de organisatie is.
B Om de relaties goed te houden, wil ik wel het een en ander door de vingers zien.

 

11 A Ik tracht mijn medewerkers te helpen bij het bespreekbaar maken van irritaties.
B Ik probeer te vermijden dat ik in het geschil betrokken word.

 

12 A Ik benadruk de overeenkomsten teneinde partijen tot elkaar te brengen.
B Ik formuleer de geschilpunten in termen van wat voor de organisatie het beste is.

 

Diagnose

Welke stijlen hanteert u bij het hanteren van conflicten van uw medewerkers? Welke stijlen van conflictmanagement kunt u mogelijk nog verder ontwikkelen? In hoeverre bent u in staat flexibel verschillende stijlen in te zetten?

Op basis van uw keuzen worden bovenstaande vragen beantwoord. Allereerst worden de scores voor uw stijlen van conflictmanagement in kaart gebracht (I). Vervolgens wordt uw flexibiliteitsscore berekend (II).

I) Bereken uw stijlen van omgaan met conflicten

Neem hieronder de door u ingevulde antwoorden over door per vraag uw antwoord (A ofwel B) te omcirkelen. Volg daarna stap voor stap onderstaande instructie.

conflicten

II) Bereken uw flexibiliteit

Tel per kolom het aantal omcirkelde antwoorden op. Vul dit in de tabel in bij a. Conflictstijl-scores kunnen variëren tussen 0 en 6.

  1. Trek van iedere conflictstijl-score 3 af (resultaat stap a. minus 3). Vul het resultaat hiervan in de tabel in bij b.
  2. Vul van de resultaten van stap b. de absolute waarde in. Vul dit in de tabel in bij c.
  3. Tel de vier absolute waarden bij elkaar op om de flexibiliteitsscore te verkrijgen. Vul dit in de tabel in bij d. Flexibiliteitsscores kunnen variëren tussen 0 en 8.

Advies

Hieronder worden allereerst uw stijlen van conflictmanagement nader beschouwd (I).  Vervolgens wordt uw flexibiliteitsscore besproken (II).

I) Uw stijlen van omgaan met conflicten nader beschouwd

In onderstaande tabel zijn per stijl van conflictmanagement adviezen opgenomen.

conflicten

conflicten

II) Uw flexibiliteit nader beschouwd

In onderstaande tabel zijn per flexibiliteitsscore adviezen opgenomen. Hoe lager uw score, des te groter is uw flexibiliteit. Hoe hoger uw flexibiliteitsscore, des te kleiner is uw flexibiliteit.

conflicten

 

Hoe jij je ook in conflictsituaties met meer invloed en lenigheid staande houdt, ontdek je in onze eCursus.

Dowload nu gratis onze eBooksDank je wel! Ga naar jouw mail en download direct onze eBooks.

Pin It on Pinterest

Share This