Tegenwoordig wordt het succes van een manager aan meer afgemeten dan alleen inhoudelijke resultaten. Het omgaan met emoties, het opvangen en ondersteunen van mensen is van toenemend belang. Inleven, begrip tonen, meeleven; als het even minder gaat, maar ook als het uitstekend gaat.

De manager als luisterend oor, met de nodige dosis empathie en emotionele intelligentie. Juist diegene die in contact staat met de emoties van zijn/haar medewerkers, weet hen te stimuleren, te enthousiasmeren en gezamenlijk ongekende resultaten te behalen. Emotionaliteit boven rationaliteit, gevoel vóór inhoud. Dat is de sleutel tot inspirerend leiderschap! Maar dan de hamvraag. Hoe zit het eigenlijk met uzelf? Hoe gaat u om met de emoties van uw medewerkers?

Doe de test!!
Print ‘m en vul ‘m inPrint Friendly and PDF

Test

Hieronder vindt u een tweetal ja/nee-diagrammen. Beantwoord de eerste vraag van het eerste diagram en volg de pijl (van uw antwoord) naar de volgende vraag. Kies telkens het antwoord dat het meest op u en uw eigen gedrag van toepassing is in het omgaan met emoties. Als u alle vragen doorlopen hebt, eindigt u bij een letter tussen A en E. Omcirkel deze.

emoties

Doorloop op dezelfde wijze de tweede serie. Ook daar belandt u in een van de hokjes met een A, B, C, D of E. Omcirkel ook hier de letter waar u beland bent.

emoties

Diagnose

Twee typen vaardigheden in het omgaan met emoties heeft u gescoord. De letter uit het eerste diagram geeft uw score aan op de vaardigheid ‘actief meeleven, begrip tonen’. De letter uit het tweede diagram geeft uw score aan op de vaardigheid ‘toenaderen, open staan’. Gezamenlijk vormen deze resultaten een lettercombinatie, zoals weergegeven in onderstaande figuur.

emoties

Uw lettercombinatie geeft weer in hoeverre u in staat bent bovengenoemde vaardigheden in het omgaan met emoties te combineren. De lettercombinatie AA, linksonder in de figuur, geeft de laagst mogelijke score weer. De lettercombinatie EE, rechtsboven in de figuur, geeft de hoogst haalbare score weer.

Emotiemanagement wordt hier bewust beperkt tot het omgaan met de emoties van anderen. Gesteld wordt dat het daarbij gaat om de combinatie van twee vaardigheden: (1) het openstaan voor de emoties van anderen en (2) het actief tonen van medeleven en begrip voor deze emoties. In hoeverre iemand in staat is om te gaan met zijn eigen emoties, wordt in deze test niet behandeld. Hieraan wordt elders in dit boek, in het hoofdstuk ‘EQ’, nadere aandacht besteed.

Advies

De uitleg van de scores van de verschillende lettercombinaties en bijbehorend advies wordt in onderstaande tabel weergegeven.

emoties

Fijne dag: ontwikkel je verder!

Dowload nu gratis onze eBooksDank je wel! Ga naar jouw mail en download direct onze eBooks.

Pin It on Pinterest

Share This